top of page
Keyboard and Mouse

Krízis Kontroll Kft . 

About Us

Cégbemutató 

A társaság a felszámolói névjegyzékbe 2014 évbe került be.  A társaság fő tevékenységeként a számviteli, könyvvizsgálói és adószakértői tevékenység került megjelölésre, ami alapvetően jól illeszkedik a  felszámolói és vagyonkezelői tevékenységhez.

A társaság tulajdonos ügyvezetője már évekkel ezelőtt eldöntötte, hogy amikor lehetősége lesz rá, követi vagy folytatja szülei szakmai vállalkozását, fizetésképtelenségi eljárások rendezésével, felszámolói, vagyonkezelői és vagyonfelügyeleti tevékenységgel kíván hosszú távon foglalkozni. E cél érdekében a felsőfokú tanulmányai során az ELTE társadalomtudományi szakán szerzett tudást.  Majd az IBS számvitel szakirányú diplomát kapta meg. Ezt követően  a Szent István Egyetem fizetésképtelenségi szakközgazdász diplomát is megszerezte  Jelenleg a Pázmán Egyetem Jogi Karán végzős hallgató.

 

A társaság tulajdonos társai szintén családtagok, így az ügyvezetőről leírtak természetesen rájuk is igazak. Egyikük a BME gazdálkodási szakon szerzett közgazdász végzettséget, másik tag pedig a FOE által szervezett felszámolói asszisztensképzésen szerzett szakképesítést.

A társaság tulajdonosai célként tűztek ki. hogy a cégek reorganizációját segítsék elő. Felszámolási eljárások keretében már eddig több ezer felszámolási, végelszámolási és reorganizációt  folytattak le kiemelkedő sikerrel.

Munkánkat magas szakmai tudás az együttérzés, segítőkészség jellemzi.

English : 

The company entered the liquidator's register in 2014. The main activities of the company are accounting, auditing and tax expert activity, which basically fits well with the liquidation and asset management activities. The owner-manager of the company decided years ago that, when she has the opportunity, she would follow or continue his parents' professional business, and would like to deal with insolvency proceedings, liquidation, asset management and asset supervision activities in the long term. In order to achieve this goal, she received a specialized diploma at International Business School in finance and accounting. After that, she also obtained a degree in insolvency economics at Szent István University. She is currently a graduate student at the Law Faculty of Pázmány Péter Chatolic University. The co-owners of the company are also family members, so what is written about the managing director is of course also true for them. One of them obtained a degree in economics at BME , and another member obtained a professional qualification from the liquidation assistant training organized by the FOE. Within the framework of liquidation procedures, thousands of liquidations, liquidations and reorganizations have already been carried out with outstanding success. Our work is characterized by high professional knowledge, compassion and helpfulness.

на русском

Компания внесена в реестр ликвидаторов в 2014 году. Основными видами деятельности компании являются бухгалтерия, аудиторы и налоговые эксперты, что в основном хорошо сочетается с деятельностью по ликвидации и управлению активами. Владелец-менеджер компании много лет назад решил, что, когда у него будет возможность, он будет следовать или продолжать профессиональный бизнес своих родителей и хотел бы заниматься производством по делу о несостоятельности, ликвидацией, управлением активами и деятельностью по надзору за активами в долгосрочной перспективе. . Для достижения этой цели он приобрел знания на факультете социальных наук ELTE во время учебы в вузе. Затем получил профильный диплом бухгалтера IBS. После этого он также получил степень в области экономики несостоятельности в Университете Святого Иштвана.В настоящее время он является аспирантом юридического факультета Университета Пазмана. Совладельцы компании тоже члены семьи, так что то, что написано о топ-менеджере, конечно, верно и для них. Один из них получил степень по экономике в отделе управления BME, а другой член получил профессиональную квалификацию в ходе обучения помощников по ликвидации, организованного FOE. Владельцы компании поставили перед собой такую ​​цель. для облегчения реорганизации компаний. В рамках ликвидационных процедур с выдающимся успехом уже проведены тысячи ликвидаций, ликвидаций и реорганизаций. Наша работа характеризуется высокими профессиональными знаниями, сочувствием и готовностью помочь.

Kapcsolat/ Contact Us /свяжитесь с нами
Cím/ Address/адрес
Telefonos ügyfélfogadás/ Phone /Телефон

Email: kriziskontroll@gmail.com

Tel.: 06-45-425-203

Tel: 06-70-605-5602

Tel.: 06-30-412-3747

Tel.: 06-70-466-0242
Fax: 06-45-525-009

A Cég székhelye: 1111, Budapest, Bicskei utca 6. fsz.2

Levelezési címünk: 4625 Záhony, Ady E. út 15.

Hétfő 8:00-12:00

Kedd 8:00-12:00

Szerda 8:00-12:00

Csütörtök 8:00-12:00

Péntek : NINCS

Fióktelepek: 

HU 6722 Szeged, Jósika út 1. 1. em. 9.

HU 4028 Debrecen, Hadházi út 9. fszt. 2.

HU 4625 Záhony, Ady E út 13.

HU 3530 Miskolc,  Aulich L. u. 24. fsz. 1

HU 2800 Tatabánya,Kandó Kálmán u. 16. 

HU 7621 Pécs, Rákóczi út 71. A. ép. fszt. 6.

9143 Enese, Petőfi Sándor út 1.

9026 Győr, Gyümölcs utca 26.
2000 Szentendre, Vargánya utca 2.
8600 Siófok, Szent László utca 191. B. ép. fszt. 10.

Testimonials
Contact Us
bottom of page