top of page

 

FELHÍVÁS !

Tájékoztatjuk Önöket, hogy amennyiben hitelt érdemlő tudomásuk van bármely adós ingatlan- vagy más vagyonáról (ideértve a követeléseket és a vagyoni értékű jogokat is), azt 15 napon belül jelentsék be felszámoló szervezetünk részére.

 

English : We would like to inform you that if you have reliable knowledge of any debtor's real estate or other assets (including claims and property rights), you should report it to our liquidation organization within 15 days.

Русский: Мы хотели бы сообщить вам, что если у вас есть достоверные сведения о каком-либо недвижимом или ином имуществе должника (включая требования и имущественные права), вы должны сообщить об этом в нашу ликвидационную организацию в течение 15 дней.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a lenti táblázatban “x”-el jelöltük azokat a felszámolásokat melyek esetében a Cstv. 63/B. §-a szerint egyszerűsített felszámolást kívánunk kezdeményezni. Kérjük a Tisztelt Hitelezőket, ha tudomásuk van az adós bárhol fellelhető vagyonáról, illetve segítséget tudnak nyújtani a felszámolás rendes szabályok szerinti lebonyolításához, kérjük a felszámolót tájékoztatni szíveskedjenek!

 

Enlish: We would like to inform you, that in the table below we have marked with an "x" the liquidations for which the Cstv. 63/B. §, we wish to initiate a simplified liquidation. Dear Creditors, if you are aware of the debtor's assets that can be found anywhere, or if they can provide assistance in conducting the liquidation according to the normal rules, please inform the liquidator

на русском языке: Мы хотели бы сообщить вам, что в таблице ниже мы отметили "x" ликвидации, для которых Cstv. 63/Б. §, мы хотим инициировать упрощенную ликвидацию. Уважаемые кредиторы, если вам известно о наличии активов должника, которые можно найти где угодно, или если они могут оказать помощь в проведении ликвидации по обычным правилам, сообщите об этом ликвидатору!

 

XILGREEN Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" (székhelye: 1119 Budapest, Andor utca 21. C. ép. fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 01 09 388179, adószám: 27198559-2-43)

Masonry Team Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" -nak (székhely: 1173 Budapest, Pesti út 17., cégjegyzékszám: 01 09 420624; adószám: 28759652-2-09)

P Pogi Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" (székhelye: 1038 Budapest, Óbor utca 14; cégjegyzékszáma: 01 09 914935,adószáma: 14680368-2-41)

Hagyományos Magyar Termékek, Hungarikumok Népszerűsítéséért Egyesület "felszámolás alatt" -nak (székhely: 5700 Gyula, Tavasz utca 4. Cgj.szám: 04-02-0003117 Cg.-nak a Gyulai Törvényszék Cégbírósága által vezetett cégjegyzékben, adószám: 18513576-1-04)

Forest Fókusz Build Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" (székhelye: 1085 Budapest, József körút 36. fszt. 5.; cégjegyzékszáma: 01 09 374318, adószám: 28796215-2-42)

FIRSTEC Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" (székhelye: 1182 Budapest, Batthyány Lajos utca 117.; cégjegyzékszáma: 01 09 345512, adószám: 26799621-2-43)

ADBERO Transport Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" -nak (székhely: 9464 Und, Fülesi utca 11., cégjegyzékszám: 08 09 035453; adószám: 27187078-2-08)

INGATLAN 975 Ingatlanforgalmazó és Építőipari Betéti Társaság "felszámolás alatt" (székhelye: 7757 Babarc, Petőfi utca 15.; cégjegyzékszáma: 02 06 068311, adószám: 20340140-2-02)

KOVATINOR Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" (székhelye: 1135 Budapest, Lehel utca 48. 1. em. 1.; cégjegyzékszáma: 01 09 398409, korábbi cégjegyzékszáma: 13 09 203395, adószám: 27292866-2-41

SANDREX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alat (székhelye: 4324 Kállósemjén, Batthyány utca 86.; Cégjegyzékszám: 15 09 066107     Adószám: 11952767-2-15)

bottom of page